ΔΕΙΤΕ ΑΝΑ
Ισχύς σε Watt
Αριθμός Καναλιών
Σύστημα Ήχου
Δυνατότητα Διενίσχυσης